1 januari: Nieuwjaar

14 februari: Valentijnsdag

4 maart: Grootmoederdag

8 maart: Vrouwendag

25 maart: Palmzondag

1 april: Pasen

2 april: Paasmaandag

19 april: Secretaressedag

27 april: Koningsdag Nederland

1 mei: Dag van de Arbeid

10 mei: O. H. Hemelvaart

13 mei: Moederdag België

20 mei: Pinksteren

21 mei: Pinkstermaandag

27 mei: Moederdag Frankrijk

10 juni: Vaderdag België

17 juni: Vaderdag Frankrijk

20 juni: Poetsvrouwendag België

29 juni: Einde Schooljaar

11 juli: Feest van de Vlaamse Overheid

21 juli: Nationale Feestdag België

15 augustus: O.L. Hemelvaart

9 september: Ziekendag België

6-7 oktober: Weekend van de klant België

31 oktober: Halloween

1 november: Allerheiligen

11 november: Wapenstilstand

15 november: Feest van de Dynastie België

18 november: Grootoudersdag België

6 december: Sinterklaas

25 december: Kerstmis

31 december: Oudejaarsdag